Justitie

Protestul judecătorilor de la Tribunalul Suceava împotriva modificărilor în legea pensiilor speciale și prioritățile în cazurile urgente programate pentru viitorul apropiat

Judecătorii Tribunalului Suceava, întruniţi miercuri în Adunarea Generală, au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, menţinerea formei de protest în modalitatea în care a fost adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Suceava nr. 5 din 20 iunie 2023, respectiv suspendarea activităţii de judecată a cauzelor pe o durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor cuprinse în anexă, se arată într-un comunicat de presă semnat de președintele Cătălin Brânză.

Pe de altă parte, judecătorii Curții de Apel Suceava au anunțat că au renunțat la protest începând de luni, 4 septembrie.

SECŢIA PENALĂ

Cauze care se vor judeca pe durata măsurilor de protest instituite prin hotărârea Adunării Generale

  • Cauze în care legea prevede în mod expres că se soluţionează de urgenţă;
  • Cauze de Cameră Preliminară – cauze cu măsuri preventive în cauză;
  • Cauze de Fond – cauze cu măsuri preventive în cauză;
  • Cauze cu măsuri de siguranţă – internare medicală, obligare la tratament medical;
  • Cauze în care termenul de prescripţie al răspunderii penale se împlineşte în cursul anului 2024;
  • Contestații Urgente Faza de Urmărire Penală;
  • Contestații Urgente Cameră Preliminară și Fond;
  • Contestații Cameră Preliminară – cauze cu măsuri preventive în cauză/cauze cu deţinuţi;
  • Contestații Fond – cauze cu arestați în cauză şi deținuți;
  • Contestaţii în cauze cu măsuri de siguranţă – internare medicală, obligare la tratament medical;

SECȚIA I CIVILĂ

obiectdenumiremateria
Fonduri civile 
3120AbţinereCivil
3125abţinerea întregii instanţecivil
3140acordare personalitate juridicăCivil
3235alte cereriCivil
3270asigurare doveziCivil
3390cerere necontencioasăCivil
3395Certificarea titlurilor executorii europeneCivil
3405Completare/lămurire dispozitiv (în funcţie de obiectele de vară)Civil
3575excepţie de neconstituţionalitateCivil
3580exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)Civil
3740ordonanţă preşedinţialăCivil
3750suspendare provizorieCivil
3890recuzareCivil
3907reexaminare taxe de timbruCivil
4058suspendare executareCivil
3410Conflict de competenţăcivil
4010Sechestru asiguratorcivil
4020Sechestru judiciarcivil
4085Validare mandat consiliercivil
Litigii de muncă şi asigurări sociale
5760AbţinereLitigii de muncă
5790acţiune în constatarea nelegalităţii greveiLitigii de muncă
5810acţiune în suspendarea greveiLitigii de muncă
5845asigurare doveziLitigii de muncă
5856certificarea titlurilor executorii europeneLitigii de muncă
5890conflict de competenţăLitigii de muncă
5910contestaţie decizie de concediereLitigii de muncă
5940contestaţie decizie suspendare contract de muncăLitigii de muncă
5960contestaţie la executareLitigii de muncă
5990incompatibilitateLitigii de muncă
6030măsuri asigurătoriiLitigii de muncă
6064poprire asiguratorieLitigii de muncă
6080recuzareLitigii de muncă
6081reexaminare taxe de timbruLitigii de muncă
6083sechestru asiguratorLitigii de muncă
6087sechestru judiciarLitigii de muncă
6090suspendarea hotărârii judecătoreştiLitigii de muncă
6095suspendarea provizorie a executariiLitigii de muncă
6098suspendare executareLitigii de muncă
6128Certificarea titlurilor executorii europeneAsigurări sociale
6130Completare/lămurire dispozitiv (fct ob. Vară)Asigurări sociale
6285poprire asiguratorieAsigurări sociale
6313sechestru asiguratoriuAsigurări sociale
6316sechestru judiciarAsigurări sociale
6317suspendare provizorie a executariiAsigurări sociale
6960suspendare executareLitigii de muncă
6970suspendare executareAsigurări sociale
 Fonduri minori şi adopţii 
5443abţinerea întregii instanţeMinori şi familie
5450adopţieMinori şi familie
5454cerere necontencioasaMinori şi familie
5455Certificarea titlurilor executorii europeneMinori şi familie
5457Completare/lămurire dispozitivMinori şi familie
5480decădere din drepturi părinteştiMinori şi familie
5490deschidere procedură adopţieMinori şi familie
5504eliberare certificat privind ocrotirea minoruluiMinori şi familie
5507exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)Minori şi familie
5530încredinţare pentru adopţieMinori şi familie
5570ordonanţă preşedinţialăMinori şi familie
5600plasamentMinori şi familie
5605plasament minor în procesul de divorţMinori şi familie
5610plasament de urgenţăMinori şi familie
5617prelungire încredintare pentru adoptieMinori şi familie
5620răpire internaţională de copiiMinori şi familie
5640reintegrare în familieMinori şi familie
5660repunere în drepturile părinteştiMinori şi familie
5672revocare încredintare pentru adoptieMinori şi familie
5683suspendare executareMinori şi familie
5730supraveghere specializatăMinori şi familie
Apeluri şi Recursuri
3120abţinereCivil
3140acordare personalitate juridicăCivil
3230acţiune posesorieCivil
3235alte cereriCivil
3270asigurare doveziCivil
3430contestaţie la procesul verbal de distribuire a preţului (Art. 570 C.p.c.)Civil
3620investire cu formulă executorieCivil
3630încetare executare silităCivil
3640încuviinţare executare silităCivil
3740ordonanţă preşedinţialăCivil
3750suspendare provizorieCivil
3820poprire asigurătorieCivil
3890recuzareCivil
3907reexaminare taxe de timbruCivil
4010sechestru asigurătorCivil
4020sechestru judiciarCivil
4058suspendare executareCivil
4080validare poprireCivil
4090validarea ofertei reale de platăCivil
5478curatelăMinori şi familie
5590pensie întreţinereMinori şi familie
5750tutelăMinori şi familie
5567ordin protecţieCivil
5472autorizare căsătorie minoriMinori şi familie

SECȚIA A II-A CIVILĂ

obiectdenumiremateria
FALIMENT
6340alte cereriFaliment
6352certificarea titlurilor executorii europeneFaliment
6353cererea debitorului – L85/2006 art.27 alin.5Faliment
6354cerere necontencioasaFaliment
6357completare/lămurire dispozitivFaliment
6385excepţie de neconstituţionalitateFaliment
6390îndreptare eroare materialăFaliment
6400măsuri asigurătoriiFaliment
6420ordonanţă preşedinţialăFaliment
6570recuzareFaliment
6571reexaminare taxe de timbruFaliment
6578suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPCFaliment
6980suspendare executareFaliment
6985termen de graţie/eşalonare plată obligaţieFaliment
6322concordatul preventivFaliment
FONDURI LITIGII CU PROFESIONIŞTII
4100abţinereLitigii cu profesionişti
4105abţinerea întregii instanţeLitigii cu profesionişti
4130acţiune în anulare (OG nr. 5/2001)Litigii cu profesionişti
4235alte cereriLitigii cu profesionişti
4240anulare incident platăLitigii cu profesionişti
4260asigurare doveziLitigii cu profesionişti
4295cerere necontencioasaLitigii cu profesionişti
4305certificarea titlurilor executorii europeneLitigii cu profesionişti
4325completare/lămurire dispozitivLitigii cu profesionişti
4330conflict de competenţăLitigii cu profesionişti
4360contestaţie (art.31 şi urm. L.137/2002)Litigii cu profesionişti
4425exequatur(recunoaşterea înscrisurilor si hotărârilor străine)Litigii cu profesionişti
4428fuziune/DivizareLitigii cu profesionişti
4450investire cu formulă executorieLitigii cu profesionişti
4480încuviinţarea executării siliteLitigii cu profesionişti
4570opoziţieLitigii cu profesionişti
4580opoziţie la dizolvareLitigii cu profesionişti
4590opoziţie la executareLitigii cu profesionişti
4595ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u.Litigii cu profesionişti
4600ordonanţă preşedinţialăLitigii cu profesionişti
4615plângere împotriva rezoluţiei directorului ORCLitigii cu profesionişti
4625poprire asiguratorieLitigii cu profesionişti
4630procedură necontencioasăLitigii cu profesionişti
4680recuzareLitigii cu profesionişti
4688reexaminare taxe de timbruLitigii cu profesionişti
4740somaţie de platăLitigii cu profesionişti
4743sechestru asiguratorLitigii cu profesionişti
4747sechestru judiciarLitigii cu profesionişti
4750strămutareLitigii cu profesionişti
4755suspendare – art. 40 alin. 2 CPCLitigii cu profesionişti
4756suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPCLitigii cu profesionişti
4760suspendare executare hotărâre arbitralăLitigii cu profesionişti
4770suspendare executare silităLitigii cu profesionişti
4780suspendare hotărâre A.G.ALitigii cu profesionişti
4790suspendare licitaţieLitigii cu profesionişti
4800suspendare provizorie a executăriiLitigii cu profesionişti
4801termen de graţie/eşalonare plată obligaţieLitigii cu profesionişti
RECURSURI LITIGII CU PROFESIONIŞTII
4305certificarea titlurilor executorii europeneLitigii cu profesionişti
4325completare/lămurire dispozitivLitigii cu profesionişti
4240anulare incident platăLitigii cu profesionişti
4260asigurare doveziLitigii cu profesionişti
4295cerere necontencioasaLitigii cu profesionişti
4360contestaţie (art.31 şi urm. L.137/2002)Litigii cu profesionişti
4415excepţie de neconstituţionalitateLitigii cu profesionişti
4450investire cu formulă executorieLitigii cu profesionişti
4480încuviinţarea executării siliteLitigii cu profesionişti
4570opoziţieLitigii cu profesionişti
4580opoziţie la dizolvareLitigii cu profesionişti
4590opoziţie la executareLitigii cu profesionişti
4595ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u.Litigii cu profesionişti
4600ordonanţă preşedinţialăLitigii cu profesionişti
4625poprire asiguratorieLitigii cu profesionişti
4630procedură necontencioasăLitigii cu profesionişti
4688reexaminare taxe de timbruLitigii cu profesionişti
4740somaţie de platăLitigii cu profesionişti
4743sechestru asiguratorLitigii cu profesionişti
4747sechestru judiciarLitigii cu profesionişti
4756suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPCLitigii cu profesionişti
4760suspendare executare hotărâre arbitralăLitigii cu profesionişti
4770suspendare executare silităLitigii cu profesionişti
4800suspendare provizorie a executăriiLitigii cu profesionişti
APELURI LITIGII CU PROFESIONIŞTII
4105abţinerea întregii instanţeLitigii cu profesionişti
4230acţiune posesorieLitigii cu profesionişti
4236alte cereri privind executarea silităLitigii cu profesionişti
4240anulare incident platăLitigii cu profesionişti
4250anulare licitaţieLitigii cu profesionişti
4260asigurare doveziLitigii cu profesionişti
4405evacuare art. 1033 CPC ş.u.Litigii cu profesionişti
4410evacuareLitigii cu profesionişti
4415excepţie de neconstituţionalitateLitigii cu profesionişti
4450investire cu formulă executorieLitigii cu profesionişti
4460investire hotărâre arbitralăLitigii cu profesionişti
4480încuviinţarea executării siliteLitigii cu profesionişti
4570opoziţieLitigii cu profesionişti
4580opoziţie la dizolvareLitigii cu profesionişti
4600ordonanţă preşedinţialăLitigii cu profesionişti
4617plângere contestaţie tergiversareLitigii cu profesionişti
4625poprire asiguratorieLitigii cu profesionişti
4630procedură necontencioasăLitigii cu profesionişti
4687reexaminare amendă judiciarăLitigii cu profesionişti
4688reexaminare taxe de timbruLitigii cu profesionişti
4740somaţie de platăLitigii cu profesionişti
4743sechestru asiguratorLitigii cu profesionişti
4747sechestru judiciarLitigii cu profesionişti
4755suspendare – art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPCLitigii cu profesionişti
4756suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPCLitigii cu profesionişti
4760suspendare executare hotărâre arbitralăLitigii cu profesionişti
4770suspendare executare silităLitigii cu profesionişti
4780suspendare hotărâre A.G.ALitigii cu profesionişti
4790suspendare licitaţieLitigii cu profesionişti
4800suspendare provizorie a executăriiLitigii cu profesionişti
4285cerere în anulare (OUG 119/2007)Litigii cu profesionişti
INSOLVENŢA PERSOANEI FIZICE
8010acţiunea în anularea actelor frauduloase (art. 60 alin. 3)Insolvenţa persoanei fizice
8100cerere lichidator (art. 51 lit. n)Insolvenţa persoanei fizice
8260contestaţie măsuri administrator (art. 39 al. 2)Insolvenţa persoanei fizice
8150completare/lămurire dispozitivInsolvenţa persoanei fizice
8130cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de activeInsolvenţa persoanei fizice
8370reexaminare ajutor public judiciarInsolvenţa persoanei fizice
8050cerere de eliberare de datorii rezidualeInsolvenţa persoanei fizice
8220contestarea tabelului preliminar de creanţe (art. 24)Insolvenţa persoanei fizice
8320înlocuire administrator (art. 40)Insolvenţa persoanei fizice
8410sesizare deschidere procedură (art. 14 al. 1 lit. b)Insolvenţa persoanei fizice
8160confirmare plan de rambursare datoriiInsolvenţa persoanei fizice
8240contestaţia raportului final (art. 39 al. 1 pct. 6)Insolvenţa persoanei fizice
8140cereri de partaj (art. 58 alin. 2)Insolvenţa persoanei fizice
8230contestarea tabelului preliminar de creanţe întocmit de lichidatorInsolvenţa persoanei fizice
8080cerere închidere a procedurii judiciare (art. 64)Insolvenţa persoanei fizice
8380reexaminare amendăInsolvenţa persoanei fizice
8250contestaţie împotriva deciziei comisiei de insolvenţăInsolvenţa persoanei fizice
8060cerere deschidere procedură prin lichidare activeInsolvenţa persoanei fizice
8360recuzareInsolvenţa persoanei fizice
8170contestarea deciziei (art. 30)Insolvenţa persoanei fizice
8310îndreptare eroare materialăInsolvenţa persoanei fizice
8000abţinereInsolvenţa persoanei fizice
8270contestaţie tergiversare cauzăInsolvenţa persoanei fizice
8330numire curator special al moşteniriiInsolvenţa persoanei fizice
8340plângere contestaţie tergiversare cauzăInsolvenţa persoanei fizice
8390reexaminare anulare cerereInsolvenţa persoanei fizice
8020alte cereriInsolvenţa persoanei fizice
8030cerere ajutor public judiciarInsolvenţa persoanei fizice
8290închidere procedură administrativă şi deschidere procedură insolvenţăInsolvenţa persoanei fizice
8090cerere înlocuire lichidatorInsolvenţa persoanei fizice
8350prelungire termen inventarInsolvenţa persoanei fizice
8400revocare beneficiu eliberare datorii rezidualeInsolvenţa persoanei fizice
8040cerere aprobare noi împrumuturiInsolvenţa persoanei fizice
8190contestarea măsurilor luate de lichidatorInsolvenţa persoanei fizice
8200contestarea raportului final întocmit de lichidatorInsolvenţa persoanei fizice
8620incidente procedurale art. 64 NCPCInsolvenţa persoanei fizice
8070cerere deschidere procedură simplificatăInsolvenţa persoanei fizice
8120cerere ridicare suspendareInsolvenţa persoanei fizice
8180contestare încetare aplicare procedură simplificatăInsolvenţa persoanei fizice
8110cerere prelungire suspendare provizorieInsolvenţa persoanei fizice
8210contestarea raportului trimestrial întocmit de lichidator (art. 61 alin. 3)Insolvenţa persoanei fizice
8280dezinvestire după depunerea tabelului definitiv de creanţeInsolvenţa persoanei fizice
8300închidere procedură administrativă şi deschidere procedură lichidare de activeInsolvenţa persoanei fizice

Secția de contencios administrativ și fiscal

FONDURI ACHIZIŢII PUBLICE

CodObiectComplexitate
5150litigiu privind achiziţiile publice10
5151litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire10
5152litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire6
5153litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract6

FONDURI URGENŢE

CodObiectComplexitate
4815Abţinerea întregii instanţe (doar în cazul dosarelor urgente ale judecătoriilor)1
4975asigurare dovezi5
5030conflict de competenţă (doar în cazul dosarelor urgente ale judecătoriilor)3
5250ordonanţă preşedinţială6
5275Recuzarea întregii instanţe (doar în cazul dosarelor urgente ale judecătoriilor)1
5410suspendare executare act administrativ4
5420suspendare executare hotărâre civilă4
5425suspendare provizorie a executării4

APELURI URGENŢE

Identificator obiectNume obiectMaterie
4975asigurare doveziContencios administrativ şi fiscal
5250ordonanţă preşedinţialăContencios administrativ şi fiscal
5420suspendare executare hotărâre civilăContencios administrativ şi fiscal
5425suspendare provizorie a executăriiContencios administrativ şi fiscal

Pentru cererile care privesc dosare înregistrate având unul din obiectele specifice de mai sus, cereri având următoarele obiecte:

4810abţinereContencios administrativ şi fiscal
4982cerere reexaminare ajutor public judiciarContencios administrativ şi fiscal
4997contestaţie tergiversare cauzăContencios administrativ şi fiscal
5110incompatibilitateContencios administrativ şi fiscal
5270recuzareContencios administrativ şi fiscal
5287cerere reexaminare taxă judiciară de timbruContencios administrativ şi fiscal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *